Share Price

As of 03:40:34PM CET. Wed 29th November 2023

Latest Report

Delårsrapport två 2023

Next Event

Delårsrapport tre 2023

30 november 2023

Latest Press Release

Read Now

Awards & Certifications

Our Business Divisions

Software

We offer a comprehensive suite of unique and powerful software that powers the entire iGaming ecosystem and supports all your day-to-day business functions such as back office operations, affiliate marketing, user acquisition, retention and customer support.


MAP™

Software

Traffic & Lead Generation

We are one of the fastest growing online lead generation company within the iGaming industry. We generate high quality leads through our affiliate networks, Excel Affiliates and Galaxy Affiliates which has access to traffic from more than 5000 affiliates from the iGaming industry!


Traffic & Lead Generation

Digital Marketing

We offer an array of digital marketing services including Affiliate Marketing, Search Engine Optimisation, Social Media Marketing, Pay-Per-Click, Display, Email Marketing and SMS Marketing to help online businesses acquire users and generate sales.


Digital Marketing

Design & Development

Our gamut of design and development services helps you create an impactful presence online. Our team of experts can help you design and developing front end websites, backend CMS, native apps (iOS and Android), web apps, creative, videos and much more!


Design & Development

Our Clients & Partners

We are proud to be associated with some of the biggest brands!Latest News

Mediacle Group AB - Delårsrapport två 2023

Stockholm 2023-08-31 Fullständig rapport finns bilagt. Koncernens nettoomsättning under Q2 2023 uppgick till 21,4 MSEK (13,9 MSEK)  Koncernens EBITDA-resultat under Q2 2023 uppgick till 12,6 MSEK (7,6 MSEK) EBITDA-resultat per aktie under Q2 2023 uppgick till 1,00 SEK (0,60 SEK) Koncernens nettoomsättning under det första halvåret 2023 uppgick till 41,2 MSEK (23,8 MSEK)  Koncernens EBITDA-resultat under det första halvåret 2023 uppgick…

Continue Reading...

Kommunike årsstämma i Mediacle Group AB (publ)

Vid årsstämma den 30 juni 2023 i Mediacle Group AB (publ) fattades följande beslut enhälligt: · Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. · Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets resultat överförs i ny räkning. · Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. · Stämman beslutade att…

Continue Reading...

Expansionsstrategier och lägesuppdatering

Mediacle följer upp vår delårsrapport ett år 2023 med en lägesuppdatering inför sommaren. Kundexpansion och utsikter: Mediacle är stolta över att meddela en fortsatt god utveckling och nya kunder hitintills under andra kvartalet 2023. Vårt företags starka engagemang för att leverera enastående produkter och tjänster har lett till en god utveckling i nya kunder såsom Egame Media Ltd, Fair Sky…

Continue Reading...

Our Offices


Contact Us