Share Price

8.45

As of 02:11:13AM CET. Mon 6th July 2020

Latest Report

Q1 2020

Next Event

30th June 2020

AGM

Latest Press Release

Read Now

Our Business Divisions

Software

We offer a comprehensive suite of unique and powerful software that powers the entire iGaming ecosystem and supports all your day-to-day business functions such as back office operations, affiliate marketing, user acquisition, retention and customer support.


Software

Traffic & Lead Generation

We are one of the fastest growing online lead generation company within the iGaming industry. We generate high quality leads through our affiliate networks, Excel Affiliates and Galaxy Affiliates which has access to traffic from more than 5000 affiliates from the iGaming industry!


Traffic & Lead Generation

Digital Marketing

We offer an array of digital marketing services including Affiliate Marketing, Search Engine Optimisation, Social Media Marketing, Pay-Per-Click, Display, Email Marketing and SMS Marketing to help online businesses acquire users and generate sales.


Digital Marketing

Design & Development

Our gamut of design and development services helps you create an impactful presence online. Our team of experts can help you design and developing front end websites, backend CMS, native apps (iOS and Android), web apps, creative, videos and much more!


Design & Development

B2C Brands

We also own and operate a number of popular and successful B2C portals in the iGaming and Ecommerce industry. Some of our portals are JackpotMobileCasino.co.uk, Vegasmobilecasino.co.uk, CosmicSpins.com.


B2C Brands

Our Clients & Partners

We are proud to be associated with some of the biggest brands!Latest News

Kommunike årsstämma i Mediacle Group AB (publ)

Vid årsstämma den 30 juni 2020 i Mediacle Group AB (publ) fattades följande beslut: · Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. · Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets resultat överförs i ny räkning. · Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. · Stämman beslutade att styrelsen…

Continue Reading...

Publicering av årsredovisning 2019

Stockholm 2020-06-16 Härmed offentliggörs årsredovisningen för 2019. I jämförelse med den Bokslutskommuniké som offentliggjordes 28 februari 2020 finns vissa avvikelser. Dessa har sin orsak i att revisionen av dotterföretaget Mediacle Ltd blev klar efter att kommunikén lämnats och den ledde till vissa justeringar av resultat och balans. Avvikelserna är varken av den karaktär eller storleksordning att någon utförligare redogörelse kan…

Continue Reading...

Spelstudio införlivas som ett helägt dotterbolag

Mediacle Group AB har nu integrerat sin spelstudio som ett helägt dotterbolag på Malta under namnet ‘mPlay Games Limited’. Detta är i linje med planerna som nämns i pressmeddelandet den 31 januari 2020. Spelstudioteamet har arbetat med spelen med en initial plan för att släppa spelen i Q1 men de är något försenade på grund av Covid-19-situationen och planerar nu…

Continue Reading...

Awards & Certifications

Our Offices


Contact Us